บริษัท เทคโนเบิร์ด จำกัด

TECHNO-BIRD Co.,LTD

บริการของเรา

คลื่นแม่เหล็กไล่นก แม่เหล็กลูกโซ่

คลื่นแม่เหล็กไล่นก แบบแม่เหล็กลูกโซ่

นกพิราบเป็นนกที่เดินทางโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลกเพื่อการนำทาง นกพิราบจะจดจำเส้นทางที่เคยบินผ่านได้เป็นอย่างดี ถ้าย้อนกลับไปมองการสื่อสารในสมัยอดีต นกพิราบสามารถเดินทางเพื่อส่งสารได้ไกลนับหลายพันไมล์โดยที่ไม่หลงทางและถึงจุดหมายได้อย่างแม่นยำ เราได้นำหลักการที่นกพิราบสามารถรับรู้ถึงสนามแม่เหล็กมาใช้ โดยสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มกว่าคลื่นแม่เหล็กธรรมชาติ เมื่อนกพิราบรับรู้ถึงความเข้มหรือคลื่นแม่เหล็กที่แรงกว่าหรือผิดธรรมชาติ นกพิราบจะบินหลบหนีออกห่างจากคลื่นแม่เหล็กดังกล่าวทันที ด้วยสัญชาติญาณของนกพิราบ อีกา นกปากห่าง หรือนกชนิดอื่นๆที่เดินทางโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลก ก็ต้องบินหนีห่างและจะไม่กลับเข้ามาใกล้ในจุดดังกล่าวอีกตลอดไป

คลื่นแม่เหล็กไล่นก มี 2 ชนิดคือ ยาว 5 เมตร และยาว 32 เมตร

  • ความสูง 12 cm.
  • เสาสแตนเลส 4 ต้น
  • กาวยึดเพิ่มความแข็งแรง 1 หลอด

คลื่นแม่เหล็กไล่นก แบบแม่เหล็กลูกโซ่

สามารถไล่นกพิราบและนกที่มีแม่เหล็กภายในตัวได้ทุกชนิด เช่น พิราบ อีกา นกปากห่าง และนกที่เดินทางโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลก รัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางของแม่เหล็ก 25cm เกิดสนามแม่เหล็กกระจายรอบทิศทางซึ่งเพียงพอกับแนวเฝ้าระวังไม่ให้นกเกาะ เช่น คานเหล็ก คานไม้ บัวอาคาร หรือดาดฟ้า เป็นต้น เป็นอุปกรณ์ที่นกไม่สามารถสร้างความเคยชินได้ คือ นกจะไม่กลับมาเกาะอีก อายุการใช้งานของแม่เหล็กไล่นกนานหลายสิบปี ปัจจุบันสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์แม่เหล็กไล่นกมานานที่สุด คือสถานีรถไฟฟ้า เทระดะ และสถานี ชินคังเซ็น เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ติดตั้งมานานกว่า 30 ปี และไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาหรือซ่อมบำรุง อุปกรณ์เป็นแม่เหล็กถาวร จึงไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ทำร้ายนก แต่เป็นวิธีไล่นกโดยยึดหลักการของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของนกเอง คลื่นแม่เหล็กไล่นกพิราบ ไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่อย่างใด ไม่รบกวนคลื่นวิทยุสื่อสาร คลื่นโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์อีเล็คโทรนิคทุกชนิด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง