เทคโน เบริ์ด ติดอุปกรณ์ป้องกันนกที่สนามบิน

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก ไล่นก ให้กับสนามบินและโรงจอดเครื่องบิน (ดอนเมือง)