อุทยาน ร.2

ติดตั้งอปกรณ์ป้องกันนก “อุทยานแห่งชาติ รัชกาลที่ 2”