รั้วไฟฟ้ารุ่น Merlin M25S

electric3

Specifications

ขนาดแบตเตอรี่  :  7AH
สำรองไฟฟ้าในโหมดแรงสูง  : (HV mode) *  7-8 hrs
สำรองไฟฟ้าในโหมดแรงต่ำ  : (LV mode) *  48 hrs
การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า  :  17W
การสิ้นเปลืองในการส่งพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในขณะแบตเตอรี่ต่ำ ไม่เกิน  :  36W
การสิ้นเปลืองในการส่งพลังงานไฟฟ้าที่ 500 โอห์ม ตั้งได้สูงสุด  : **  4.8J ****
พลังงานไฟฟ้าแรงสูงในขณะเปิดวงจรไฟฟ้า ตั้งได้สูงสุด  :  8500V
พลังงานไฟฟ้าแรงสูงในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ 500 โอห์ม เปิดวงจรไฟฟ้า ตั้งได้สูงสุด  :  5600V
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่  :  7.7 kg
ขนาดของเครื่อง  :  365 mm
 :  235 mm
 :  140mm

 pic-mer2          pic-mer3          pic-mer4

nemtek

Download brochure