รั้วไฟฟ้ารุ่น Merlin 4

Merlin-4-pic

Specifications

ขนาดแบตเตอรี่  :  7AH
สำรองไฟฟ้าในโหมดแรงสูง  : (HV mode) *  30 hrs
สำรองไฟฟ้าในโหมดแรงต่ำ  : (LV mode) *  48 hrs
การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า  :  10W
การสิ้นเปลืองในการส่งพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในขณะแบตเตอรี่ต่ำ ไม่เกิน  :  24W
การสิ้นเปลืองในการส่งพลังงานไฟฟ้าที่ 500 โอห์ม ตั้งได้สูงสุด  : **  3.7J ****
พลังงานไฟฟ้าแรงสูงในขณะเปิดวงจรไฟฟ้า ตั้งได้สูงสุด  :  8000V
พลังงานไฟฟ้าแรงสูงในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ 500 โอห์ม เปิดวงจรไฟฟ้า ตั้งได้สูงสุด  :  7000V
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่  :  6.1 kg
ขนาดของเครื่อง  :  275 mm
 :  205 mm
 :  110mm

 pic-mer2          pic-mer3          pic-mer4

คุณสามารถเปิด-ปิด Energizer ได้โดยกดรหัสผ่าน จาก Key Pad และรั้วไฟฟ้าของเราจะมีระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อัตโนมัติ เมื่อสัญญาณเตือนแจ้งว่ามีผู้บุกรุก

คุณสมบัติที่ดีของรั้วไฟฟ้า

  • คุณสามารถเปิดเครื่อง เพื่อให้รั้วไฟฟ้าทำงานตามที่คุณต้องการได้ อาจจะเปิดตอนที่คนอยู่บ้าน หรือไม่ก็ได้ หรือเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กินไฟเท่ากับหลอดฟูออเรสเซนท์ขนาด 10 วัตต์
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
  • รั้วไฟฟ้าจะป้องกันผู้บุกรุกหรือหัวขโมยก่อนที่จะบุกรุกเข้ามาภายในอาณาบริเวณของคุณ ซึ่งต่างจากระบบป้องกันภัยแบบอื่น เพราะระบบป้องกันภัยแบบอื่นต้องมีผู้บุกรุกเข้ามาภายในอาณาบริเวณของคุณแล้วสัญญาณเตือนภัยถึงจะทำงาน
  • เมื่อไฟฟ้าดับ ในเครื่องมีแบตเตอรี่สำรองไฟ สามารถทำให้รั้วไฟฟ้าทำงานได้ต่อเนื่องนานกว่า 8 ชั่วโมง

nemtek

Download brochure