เรื่องน่ารู้

เมื่อรู้ความลับของนกพิราบ

birdจากปัญหาต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากนก ทำให้หลายๆ ท่านหนักใจ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญอยู่ในขณะนี้ และยังคิดหาทางแก้ไขไม่ได้ เรานำข้อสงสัยหนึ่งเกี่ยวกับนกที่อพยพตามฤดูกาล ซึ่งเป็นคุณสมบัติและพฤติกรรม การเดินทางของนก จากผลการตรวจสอบที่เมืองมิลาน (Milan) ที่น่าสังเกต ซึ่งเป็นที่มาของความลับเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของงานป้องกันนก

ทำไมนกอพยพตามฤดูการณ์ ไม่มีแผนที่ในการเดินทาง แต่สามารถบินกลับสถานที่เดิมได้ ทั้งๆที่ มีระยะทางหลายพันกิโลเมตร นกแต่ละชนิดใช้หลักการที่ต่างกัน บางชนิดบินในระดับสูง โดยอาศัยกระแสลมอุ่น แต่ในที่นี้จะพูดถึง การเดินทางของพิราบ เกมส์การแข่งขัน มีขึ้นใประเทศต่างๆ ทั่วโลก ปล่อยนกพิราบที่ถูกฝึกหัดแล้ว ให้เดินทางไกลนับ 1000 กิโลเมตรเพื่อแข่งขันระยะเวลาในการเดินทาง และไม่เคยปรากฏว่า นกพิราบที่ถูกฝึกแล้วจะเดินทางกลับมายังจุดหมายไม่ถูก สงสัย กันมานานแล้วว่าทำไมนกพิราบ สามารถจำเส้นทางได้ ทั้งๆที่ไม่สามารถใช้แผนที่ได้เช่นมนุษย์ สิ่งที่ทำให้คลายข้อสงสัยดังกล่าวนี้ คือ ทฤษฎีของ MR.C.W ของมหาวิทยาลัย Massachusetts สหรัฐอเมริกา ได้มีการค้นคว้าเรื่องนี้ในปี พ.ศ. 2524 สามารถสรุปได้ว่านกพิราบมีแม่เหล็กในตัว (Magnetite) และบินโดยรู้สึกถึงสนามแม่เหล็กโลก เป็นเรื่องที่สร้างความแปลกใจให้กับการค้นพบในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก

การนำคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กมาประยุกต์

คืออุปกรณ์ป้องกันนกที่ อาศัยแม่เหล็กเป็นตัวนำทาง โดยนำแนวคิดมาจากทฤษฎีที่ว่าพิราบเป็นสัตว์ที่มีแม่เหล็กภายในตัวมาพัฒนา ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลก เมื่อนกพบกับแม่เหล็กที่รุนแรงกว่าแม่เหล็กชนิดเดียวกัน (Magnetite) ที่นกมีอยู่ในตัว มันจะหลีกเลี่ยงสถานที่นั้นๆ นั่นคือสัญชาติญาณของนกอุปกรณ์ที่นำสัญชาติญาณของนกดังกล่าวและทฤษฎีทาง วิทยาศาสตร์มาพัฒนาและนำมาประยุกต์ในการป้องกันนก

สภาพการทดลองที่เมืองมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี

im-knowledge2          im-knowledge3          im-knowledge4

นี่คือสภาพการทดลองที่โรงงานโม่แป้งตั้งอยู่ที่เมืองมิลาน(Milan) ประเทศอิตาลี ติดตั้งอุปกรณ์ ไล่นก แบบแม่เหล็กลูกโซ่ที่พิราบเกาะเป็นจำนวนมาก และได้รับความเสียหายจากขี้นก หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันนกแบบแม่เหล็กลูกโซ่บนหลังคาแล้ว (รูปขวามือด้านซีกซ้ายของหลังคาได้ติดตั้งอุปกรณ์ปรากฏว่าพิราบไม่เกาะเลย)