FF รุ่นหมุนรอบนอกอาคาร

อุปกรณ์ป้องกันนก Flying Falcon รุ่น “หมุนรอบนอกอาคาร”

im-outplant

เครื่องนี้จะทำงานด้วยการหมุนวนตามแกนที่ตั้งไว้บนหลังคา เป็นอีกรุ่นที่ เหมาะสำหรับไร่และสนามบิน (รูปตัวอย่างแสดงเครื่องของจริง ที่ติดตั้งอยู่ที่สนามบินสากลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน)