FF รุ่นเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติสำหรับติดตั้งในตัวอาคาร

อุปกรณ์ป้องกันนก Flying Falcon รุ่น “รุ่นเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติสำหรับติดตั้งในตัวอาคาร”

im-inplant

เครื่องเหยี่ยว Falcon นี้จะวิ่งไปในตัวอาคารทึ่ติตตั้งรางไว้บนเพดานเหมาะสำหรับโรงงานและคลังสินค้า