รั้วไฟฟ้า

ปราการด่านแรกในการยับยั้ง กีดขวางและป้องกันการบุกรุกจากผู้ร้าย รั้วไฟฟ้าของเทคโน เบริ์ด ปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงช๊อต (แบบผลัก) ซึ่งไม่ถึงขนาดทำให้สัตว์ หรือ คนตาย มีสัญญาณเตือนภัยหากเกิดการบุกรุก หรือ ตัดทำลายรั้วไฟฟ้า ระบบแบตเตอรี่ทำงานนาน 8 ชั่วโมงหากไฟฟ้าดับ ดูแลรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัยไม่มีการรั่วของกระแสไฟ

ประโยชน์ของรั้วไฟฟ้า

 

รั้วไฟฟ้าทำงานอย่างไร

หาก มีการบุกรุกของผู้ไม่พึงประสงค์ในยามวิกาลโดยการพยายามปีนข้าม หรือพยายามตัดลวดสลิง ระบบจะถูกสั่งการโดยหม้อจ่ายกระแสไฟฟ้า จะส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงไปที่รั้วไฟฟ้า เมื่อมีผู้พยายามบุกรุกปีนรั้ว หรือพยายามตัดขดลวด โดยกระแสไฟฟ้าจะทำการช็อต ทำให้ผู้บุกรุกตกใจ หรือสลบไปได้ และในขณะเดียวกัน ระบบจะถูกส่งไปยังสัญญาณเตือนภัย ไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้น พร้อมส่งเสียงสัญญาณดังขึ้น ซึ่งสามารถทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้ว่ามีผู้พยายามบุกรุก ก่อนมาถึงตัวท่าน ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยแบบอื่น จะทำงานต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวและบุกรุก เข้ามาภายในตัวบ้าน หรืออาคารแล้ว สัญญาณจึงจะดังขึ้น แต่บางระบบท่านไม่สามารถ เปิดสัญญาณได้ตลอด 24 ชม. ในขณะที่ท่านอยู่ภายในบ้าน หรืออาคารที่อยู่อาศัย

เครื่อง เอเนอร์ไจเซอร์ เป็นตัวแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ(ไฟตามบ้านทั่วไป) แล้วแปลงเป็นเไฟฟ้ากระแสตรง แล้วปล่อยออกไปเป็นกระแสไฟแรงสูงไปยังลวดสลิง แรงช็อตจากรั้วไฟฟ้าไม่ถึงขนาดทำให้คนหรือสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตได้ เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้เป็นคลื่นไฟฟ้าที่ไหลย้อนกลับไปกลับมา

เหตุผลที่ดีที่สุดในการติดตั้งระบบรั้วไฟฟ้าป้องกันขโมย

  • A strong visual deterrent / Visible “Electric Fencing” : เป็นระบบเตือนภัยที่ผู้บุกรุกมองเห็นมีรูปร่างที่ปรากฏเสมือนเครื่องกีดขวางได้อย่างชัดเจน
  • Physical barrier : เครื่องกีดขวางสำหรับผู้บุกรุก
  • Alarm System : มีระบบสัญญาณเตือนภัย รั้วไฟฟ้าจะสั่งให้สัญญาณเตือนทำงาน เมื่อรั้วไฟฟ้า ถูกก่อกวน
  • Dispatch Short, Sharp shock : ปกป้องบ้านเรือนด้วยแรงช็อต(แบบผลัก)ระบบสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าไปยังผู้บุกรุกที่พยายาม เข้ามาในสถานที่นั้น
  • Easy to install : ติดตั้งง่าย บนแนวรั้วหรือบนกำแพงที่มีอยู่
  • Reduce cost of security personnel : อีกทางเลือกหนึ่งของระบบความปลอดภัยที่คุ้มค่า ด้วยประสิทธิภาพสูง
  • Very little maintenance : ดูแลรักษาง่าย ไม่จุกจิก อายุใช้งานยาวนาน ปลอดภัยไม่มีการรั่วไหลของกระแสไฟ

ข้อแนะนำรุ่นมาตรฐานดังนี้

  • รุ่น Druid สำหรับบ้านทั่วไป
  • รุ่น Druid 13LED ตั้งค่าได้หลายรูปแบบ
  • รุ่น M25S 2 Zone เหมาะพื้นที่กว้าง