ตัวแทนจำหน่าย

สินค้ามีวางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด ชั้นนำทั่วประเทศ สินค้าที่วางขายในโมเดิร์นเทรด ชั้นนำทั่วประเทศ

     logoHMpro     บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 84 สาขา
     logo002     บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ทั้งหมด 48 สาขา
       megahome        บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ทั้งหมด 12 สาขา