แม่เหล็กลูกโซ่

เทคโน-เบริ์ด เสนอ “อุปกรณ์ป้องกันนกแบบแม่เหล็กลูกโซ่”

อุปกรณ์ป้องกันนก แบบแม่เหล็กลูกโซ่ ไล่นกพิราบโดยใช้สนามแม่เหล็กที่ถูกส่งออกมาจากจุดศูนย์กลางของแม่เหล็กแต่ละลูกที่ติดตั้งเรียงกันแบบลูกโซ่ ติดตั้งอุปกรณ์ในแนว เฝ้าระวังไม่ให้นกพิราบเข้ามาเกาะ เช่น สันหลังคา คานปูน โครง   ถักใต้หลังคา คิ้ว บัว ระเบียง เฉลียง

CHAIN-TYPE-2 OSAKA DOME-NEW ITALY1
 อุปกรณ์ไล่นก แบบโซ่ 32 สำหรับสถานประกอบการ ภาพการติดตั้งคลื่นแม่เหล็กลูกโซ่  ผลของการติดตั้งแม่เหล็กลูกโซ่่

หลักการทำงาน
นกพิราบเป็นนกที่เดินทางโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลกเพื่อการนำทางนกจะจดจำเส้น ทางที่เคย บินผ่านได้เป็นอย่างดี ถ้าย้อนกลับไปมองการสื่อสารในสมัยอดีต นกพิราบสามารถเดินทางเพื่อส่งสารได้ไกลนับหลายพันไมล์โดยที่ไม่หลงทาง และถึงจุดหมายได้อย่างแม่นยำ เราได้นำหลักการ ที่นกสามารถรับรู้ถึงสนามแม่เหล็กมาใช้ โดยสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มกว่าคลื่นแม่เหล็กธรรมชาติ เมื่อนกรับรู้ถึงความเข้มหรือคลื่นแม่เหล็กที่แรงกว่า หรือผิดธรรมชาติ นกจะบินหลบหนีออกห่างจากคลื่นแม่เหล็กดังกล่าวทันที ด้วยสัญชาติญาณของนกพิราบ อีกา นกปากห่าง หรือนกชนิดอื่นๆที่เดินทางโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลก ก็ต้องบินหนีห่างและจะไม่กลับเข้ามาใกล้ในจุดดังกล่าวอีกตลอดไป

คุณสมบัติและข้อดี

  1. สามารถป้องกันนกที่มีแม่เหล็กภายในตัวได้ทุกชนิด เช่น พิราบ อีกา นกปากห่าง และนกที่เดินทางโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลก  รัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางของแม่เหล็ก 25cm เกิดสนามแม่เหล็กกระจายรอบทิศทางซึ่งเพียงพอกับแนวเฝ้าระวัง
    ไม่ให้นกเกาะ เช่น คานเหล็ก คานไม้ บัวอาคาร หรือดาดฟ้า เป็นต้น
  2. เป็นอุปกรณ์ที่นกไม่สามารถสร้างความเคยชินได้ กล่าวคือ นกจะไม่กลับมาเกาะอีก อายุการใช้งาน นานหลายสิบปี ณ ปัจจุบันสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์มานานที่สุด คือสถานีรถไฟฟ้า เทระดะ และสถานี ชินคังเซ็น เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ติดตั้งมานานกว่า 30 ปี และไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาใดๆทั้งสิน
  3. อุปกรณ์เป็นแม่เหล็กถาวร ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
  4. เป็นอุปกรณ์ ที่ไม่ทำร้ายและไม่ทารุณ และสัตว์
  5. คลื่นแม่เหล็ก ไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่อย่างใด ไม่รบกวนคลื่นวิทยุสื่อสาร คลื่นโทรทัศน์ หรือุปกรณ์อีเลคโทรนิคทุกชนิด

ข้อเสีย

  1. นกป่วยไม่สามารถรับรู้คลื่นแม่เหล็กได้ (ข้อสังเกตนกไม่สบาย ขนไม่มีความเงา เซื่องซึม)
  2. นกที่เคยอาศัยตามหน้าผา หรือสถานที่ ที่มีสนามแม่เหล็กรุนแรงนกจะทนต่อคลื่นแม่เหล็กได้ในระยะแรก (นกประเภทนี้สำหรับในชุมชนเมืองแล้วแทบไม่มีเลย)